Prisendring ved Svendstuen AKS

På styremøte 21.08.18 vedtok styre å øke prisen for oppholdsbetaling på Svendstuen AKS. Dette vil gjelde fra 1.11.18 5 dager: 2600,- 3 dager: 1900,- 2 dager: 1440,-

Schoollink

Til alle nye foreldre og foresatte på svendstuen AKS. Vi har et system der foreldre kan gå inn å gi beskjeder om henting, fravær osv. Vi har nå registrert alle… Read more »

Walkie Talkie på AKS

Etter tilbakemelding fra dere foreldre om at henteprosessen her hos oss kan være tidskrevende, har vi nå kjøpt inn walkie talkier. Vi har totalt fire stk som vil bli plassert… Read more »