Walkie Talkie på AKS

Etter tilbakemelding fra dere foreldre om at henteprosessen her hos oss kan være tidskrevende, har vi nå kjøpt inn walkie talkier. Vi har totalt fire stk som vil bli plassert… Read more »