Orientering

Hver torsdag arrangerer Randi og Lars kurs i orientering. Kurset finner sted i skolegården og områdene i umiddelbar nærhet til skolen, og fokuserer primært på kartforståelse og orienteringslek.