Om oss

AKS Svendstuen er en foreldredrevet/privat aktivitetsskole. Vi består av et styre (5-7 foreldre), daglig leder, avdelingsledere og assistenter.

Åpningstid:
Morgenåpning fra 07.30-08.30
Etter skoleslutt – 17.00.

Vi har et godt og nært samarbeid med skolen, møter med ledelsen hver 14. dag og avdelingsledere har jevnlige møter med lærerne.

Samtaler med FAU og driftstyret er også med på å gi AKS et godt innhold.

Vi har fem målområder som alle aktivitetskoler i Oslo følger:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning

Vi er ca. 200 barn fordelt på tre avdelinger. HC Kinge er daglig leder, Nina er avdelingsleder for 1. klasse. Birger er avdelingsleder for 2. klasse og Jonas er avdelingsleder for 3-5. klasse.

For oss er det viktig å ha kontakt med dere foreldre. Vi er nå på Facebook under navnet Svendstuen AKS.

Send oss en e-post med beskjed og evt. tilbakemeldinger på svendstuensfo@gmail.com. Vi svarer på e-post frem til kl. 12.00

Hvis det skjer noe uforutsett kan dere ringe oss på: 948 06 897

Hilsen oss på Svendstuen AKS