Refusjon

Vi forholder oss til retningslinjene i kommunen og refunderer 10% for stengte dager i april, de dette gjelder mottar en kreditnota på mail. Dette kan trekkes fra på faktura som kommer i august for de barna som skal fortsette på Aks. Dersom barnet ikke skal fortsette på Aks til høsten sender dere navn på barnet og kontonummer til: tove@ore.no og pengene vil bli tilbakebetalt.