Walkie Talkie på AKS

Etter tilbakemelding fra dere foreldre om at henteprosessen her hos oss kan være tidskrevende, har vi nå kjøpt inn walkie talkier. Vi har totalt fire stk som vil bli plassert rundt på skolens området når vi er ute. En vil alltid være hos den ansatte som sitter inne og krysser ut barna, mens de andre vil være hos en i skolegården, en ved klatrestativet/skogen og en i gymsalen. Alle ansatte som bærer en walkie talkie vil gå med en oransje vest.

Målet med dette er at dere skal finne barna deres raskere og at dere skal slippe å bruke unødvendig lang tid på leting.

Vi har nå brukt det en uke og synes det funker bra. Vi håper dere synes det samme.

mvh

Alle oss på Svendstuen AKS