Regler for påmelding til ferieklubb

Påmelding skal publiseres senest 21 dager før oppstart av kommende ferieklubb.

Frist for påmelding settes syv dager før oppstart av kommende ferieklubb.

Det er ikke mulig å melde på barnet etter satt frist.

For at ferieklubben skal holde åpent de enkelte dagene, må antall påmeldte barn være minimum
10 stk. per dag. AKS holder stengt de dagene det er påmeldt mindre enn 10 barn.

AKS tar kun imot barn som er påmeldt til ferieklubben.