Ukategorisert

Viktig info

Hei alle sammen. Vi har nå startet opp vår «nye» kommunale aks og det er veldig hyggelig å møte både gamle og nye barn. Husk at vi stenger nå stenger 16.30 og det er plandag på AKS 17. og 18.august.

Da vi var en privat AKS ble alle fakturert fra 1.august uansett om man startet 01.08 eller ved for eksempel skolestart. Men siden vi nå har gått fra å være privat til å bli kommunal AKS er faktureringsordningen slik at man har anledning til å bestemme oppstartsdato selv og vil bli fakturert fra den datoen.
Dette er altså kun mulig i år på grunn av virksomhetsoverdragelsen.
Vi ser at mange har satt oppstart 21.08.23 og noen av disse har allerede benyttet seg av AKS-tilbudet.
Fra og med neste år vil oppstarten igjen være som før 1. august.
Hvis vi skal drifte AKS med at halve foreldregruppen betaler fra 21.08 skaper det økonomiske utfordringer for oss som igjen går utover tilbudet til barna eller mattilbudet.

Vi ønsker derfor at alle fra 2-4.klasse settes opp med startdato fra 01.08.23.
Heltidsplass koster 1108 kr. Deltid er kostnadsfritt. Dere vil da motta en faktura på mellomlegget.
Alle vil motta en faktura på mellomlegget i oktober, men om det er noen som har innvendinger eller spørsmål på dette er det bare å ta kontakt.

Med ønske om forståelse
HC Kinge