Generalforsamling 2020

generalforsamling-2020

Ønsker alle velkommen til generalforsamling 2020 torsdag 22.10.2020. 18.00-19.00

Det ligger en del dokumenter dere må lese igjennom før dere stiller. Det er bare å bla i pdf dokumentene.

Agenda:

Valg av referent

Godkjenning av innkallelse

Regnskap

drift

Valg av nytt styret

Innmeldte saker

Evt

Det vil bli holdt styremøte rett etter generalforsamlingen.