Ansatte på Svendstuen AKS skoleåret 2023/24

Daglig leder: HC Kinge Email: hans-christian.kinge@osloskolen.no

1. klasse
Avdelingsleder: Nina
Barneveileder: Thea
Barneveileder: Jennifer
Barneveileder: Mahmut
Barneveileder: Amelie
Barneveileder: LIne
2. klasse:
Avdelingsleder Birger
Aktivitetsleder: Randi
Barneveileder: Anna Louise
Barneveileder: Artur
Barneveileder: Lisen

3. og 4.klasse
Avdelingsleder: Jonas N. Almaas
Barneveileder: Nora Johanne
Barneveileder: Karin
Barneveileder: Åsgerd
Barneveileder: Ole