Timeplan for deltidsbarn

Under følger timeplanen alle som har deltidsplass må følge. Alle har 12 timer per uke som fordeles følgende:

2. klasse:

Mandag: 14:05 – 16:30

Tirsdag: 13:50 – 16:15

Onsdag: 13:15 – 15:40

Torsdag: 14:05 – 16:30

Fredag: 13:00 – 15:25

3. klasse:

Mandag: 13:50 – 16:15

Tirsdag: 14:20 – 16:30

Onsdag: 13:15 – 15:40

Torsdag: 14:20 – 16:30

Fredag: 13:00 – 15:25

4. klasse:

Mandag: 14:20 – 16:30

Tirsdag: 14:20 – 16:30

Onsdag: 13:30 – 15:55

Torsdag: 14:20 – 16:30

Fredag: 13:30 – 15:55